top of page
Library Shelves
הפרקריאט דמוי ספר.png

הפרקריאט

הפרקריאט (המעמד הפגיע) הוא מעמד חדש שצומח במהירות ברחבי העולם. אלה הם עובדים המועסקים בצורה לא סדירה, במשרות שאינן יציבות ומספקות ושאין בהן שכר הוגן, תנאים סוציאליים ומשמעות. נמנים עמם עובדי קבלן בתחומי התחזוקה והסיעוד, פרילנסרים ועובדים שעתיים וזמניים בענפים כמו הוראה, בריאות, רווחה, בניין ותקשורת.


רבים מהפרקריאטים מתוסכלים וזועמים עקב הפגיעות הכלכלית והקיומית שלהם. התסכול מתבטא לעתים בעוינות, במיוחד כלפי מהגרים וקבוצות מוחלשות אחרות שנתפסות בעיניהם כאיום. לא אחת הם נגררים לקיצוניות פוליטית – במיוחד מאחר שהם אינם מגדירים את עצמם כמעמד-למען-עצמו ולמעשה הם שקופים ונעדרי ייצוג ארגוני ופוליטי.


גאי סטנדינג מזהיר מפני הסכנה הטמונה באי היציבות החברתית שמעמד זה מחולל בחברה. הוא טוען כי יש צורך דחוף בשינוי עולם העבודה ודוחק בנו לקדם "פוליטיקה של גן עדן", שבה חלוקה מחדש של משאבים והכנסה בטוחה יהיו חסם כנגד הקצנה פוליטית ויענו על הצרכים והשאיפות של המעמד הגלובלי החדש הזה.
***

גאי סטנדינג הוא כלכלן ופרופסור באוניברסיטת לונדון. סטנדינג הוא מהדוברים המובהקים בזכות הכנסה בסיסית לכל (UBI) והוא ממייסדי 'הרשת העולמית להכנסה בסיסית' (BIEN) וממוביליה. ספריו ומחקריו עוסקים בהתפתחויות בשוק העבודה ובמשמעויות שיש להן למדיניות כלכלית. הפרקריאט תורגם לשפות רבות וזכה לתהודה בקרב רבים ממעצבי המדיניות החברתית-כלכלית בעולם.

ביקורות

"המעמד החדש של עובדים במשרות זמניות וחלקיות, שאינם נהנים מזכויות סוציאליות, הולך וגדל. גאי סטנדינג מיטיב לאבחן את ניצולם הכלכלי, את מצוקותיהם הנפשיות ואת ההשלכות הפוליטיות המדאיגות של מצבם... הפרקריאט הוא ספר חשוב ועכשווי, שנחוץ להבנה עצמית ומציע דרכים מועילות לתיקון הכלכלה, החברה וחייו של היחיד" (אבי גרפינקל, הארץ)
_____________________________________________________________

"כוחו של 'הפרקריאט' נסמך במידה רבה על הפתרונות שהוא מציע, אך לא פחות מכך הוא נסמך על התיאור העובדתי הפשוט, העקבי, המפורט והמקומם של מציאות חיינו בעולם העבודה. מי שיקראו אותו בשאיפה להבין כיצד נראה עולמנו וכיצד עשוי להיראות עולם אחר, יוכלו למצוא בו מצפן של ממש" (פרופ' גיא מונדלק)

_____________________________________________________________

"ממליצה על הספר הפרקריאט בהוצאת הקיבוץ המאוחד. הספר נותן פרספקטיבה מעניינת למציאות הכלכלית החדשה, ומרגיש שנכתב ממש לימים אלו, בזמן הדיון בבג"ץ על וולט, מחאת יוקר המחיה ונגד המונופולים, והעלאת שכר מינימום. ושוב, כמה לא מפתיע, מתגלה שמה שקורה בישראל בעצם קורה בכל העולם" (חכ"ל רחל עזריה) 

_____________________________________________________________

"הפרקריאט הוא אחד מספרי היסוד המספקים רקע חיוני לדיון בחברה העכשווית" (פרופ' דני גוטווין)

_____________________________________________________________

"ספר חשוב ביותר" (פרופ' נועם חומסקי)

_____________________________________________________________

"תיאור נוקב של האופן שבו חוסר הביטחון הופך לנורמליות החדשה בשוקי העבודה הגלובליים" (פרופ' ריצ'רד היימן, LSE)

שיחה עם המחבר, פרופ' גאי סטנדינג, לרגל הוצאת הגרסה העברית של הספר

מהו הפרקריאט? הרצאה של המחבר, פרופ' גאי סטנדינג

פרופ' דני גוטווין על "הפרקריאט" בדמוקרTV

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page